Srpski | English

zubŠvarcovi aparati

Aparat sa šrafom za transverzalno širenje i osnovnim žičanim elementima.

svarcovi01
svarcovi01
svarcovi02
svarcovi02

Aparat sa šrafom za transverzalno širenje , osnovim žičanim elementima i zatvorenim oprugama za jedinice.

svarcovi03
svarcovi03

Aparat sa šrafom za transverzalno širenje, dva šrafa za distalizaciju, bočnim nagriznim grebenovima, labijalnim lukom sa M - omčama i produženim adamsima. 

svarcovi04
svarcovi04
svarcovi05
svarcovi05

Aparat sa transverzalnim šrafom , dva šrafa za distalizaciju šestica.

svarcovi06
svarcovi06

Aparat sa transverzalnim šrafom, dva šrafa za distalizaciju šestica i zatvorene opruge na dvojkama.

svarcovi07
svarcovi07

Aparat sa transverzalnim šrafom, dva šrafa za distalizaciju, zatvorenom oprugom na četvorci, kontra labijalnim lukom i bočnim nagriznim grebenovima.

svarcovi08
svarcovi08
svarcovi09
svarcovi09

Aparat sa Y sečenjem, zatvorenom oprugom na dvojci i osnovnim žičanim elementima.

svarcovi10
svarcovi10

Aparat sa NiTi Compaund lukom i Grudeovom rešetkom.

svarcovi11
svarcovi11

Retencioni aparat.

svarcovi12
svarcovi12

Aparat sa transverzalnim šrafom, otvorenim šrafom za šesticu modifikovanim labijalnim lukom sa M-omčom i naslonom za četvorku i produženim adamsom.

svarcovi13
svarcovi13
svarcovi14
svarcovi14

Aparat sa kosim frontalnim grebenom.

svarcovi15
svarcovi15

Back to Top