Srpski | English

zubOrto mini implantati

FMA sistem

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08

RPE ( rapid palatal expander) na orto-mini implantima

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07

FROG (istovremena distalizacija) oba molara na mini implantima

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19

Distalizacija molara na ortomini implantima sa memorijskim šrafom.

01
01
02
02

Niti distalizer – aparat sa nitinolskom oprugom centriran na implantu i molaru.

Pruža konfornu terapiju zbog kontinuiranog pritiska pri distalnom pomeranju molara.

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05

Back to Top