Srpski | English

zubFiksni radovi

Cepanje nepca folijom.

fiksniradovi01
fiksniradovi01
fiksniradovi02
fiksniradovi02
fiksniradovi03
fiksniradovi03

Cepanje nepca prstenovima.

fiksniradovi04
fiksniradovi04

Frog – modifikacija pendulum.

fiksniradovi05
fiksniradovi05
fiksniradovi06
fiksniradovi06

Bi-helix.

fiksniradovi07
fiksniradovi07
fiksniradovi08
fiksniradovi08
fiksniradovi09
fiksniradovi09
fiksniradovi10
fiksniradovi10

Quad-helix.

fiksniradovi11
fiksniradovi11
fiksniradovi12
fiksniradovi12
fiksniradovi13
fiksniradovi13

Pendulum.

fiksniradovi14
fiksniradovi14
fiksniradovi15
fiksniradovi15

Čuvar prostora sa nencovim jastučetom.

fiksniradovi16
fiksniradovi16
fiksniradovi17
fiksniradovi17

Back to Top