Srpski | English

zubCad-Cam

CAD/CAM sistemi Motion 2 (5axes) i Micro 4 (axes) su izuzetno poznati po preciznoj i kvalitetnoj produkciji i kao takvi u kombinaciji sa Model System Management Giroform-om i velikom paletom CAD/CAM maerijala nude mogućnosti koje zadovoljavaju veliki broj indikacija i kod najzahtevnijih pacijenata.

 
 
 
     
     
cad cam 01
cad cam 01
cad cam 02
cad cam 02
cad cam 03
cad cam 03
cad cam 04
cad cam 04
giroform 01
giroform 01
giroform 02
giroform 02
giroform 03
giroform 03
giroform 04
giroform 04
giroform 05
giroform 05
giroform 06
giroform 06
giroform 07
giroform 07
giroform 08
giroform 08

Back to Top